Make your own free website on Tripod.com
Home | Lich su doan TNTT Maria Nu Vuong | Thong Bao | KY NIEM 20 NAM LAP DOAN | HUYNH TRUONG TNTT MARIA NU VUONG | Links

Thieu Nhi Thanh The Maria Nu Vuong

tntt.jpg

tntt5.jpg
THIEU NHI VIET NAM TIEN LEN TRONG GIAI DOAN MOI....

CHÀO MỪNG
 
Đoàn TNTT Maria Nữ Vương cùng toàn ban huynh trưởng chào mừng quư vị đến thăm trang web của đoàn.
Xin vui ḷng viết vào phần guessbook nếu quư vị muốn đóng góp ư kiến xây dựng.
Ban huynh trưởng TNTT
Maria Nữ Vương

Số người viếng thăm trang web TNTT Maria Nữ Vương.

  

Horizontal Divider 1

THÔNG TIN LIÊN LẠC

*Linh mục chánh xứ: 

Paster Leo Alberg - Phone (310) 323-0030

*Linh mục quản nhiệm:

Cha Phanxicô Xavie Trần Gia Điền, CSsR

Cell: 626) 252-7956

Nhà ḍng: (562) 988-3375

*Phụ tá linh mục quản nhiệm:

Thầy phó tế Mathew Nguyễn Văn Phước - (310) 354-6954

*Chủ tịch cộng đoàn:

Ông Vũ Văn Cần 

*Phụng vụ:

Anh Nguyễn Doăn Hùng - (310) 355-3093

Anh Phạm Quốc Tiến - (310) 675-5405

*Trung tâm giáo lư & Việt Ngữ:

Anh Nguyễn  Minh Triết - (310) 903-1324

*Thiếu nhi thánh thể:

Anh Vơ Hoàng Phi - (310) 530-2650

*Ca đoàn:

Ông Phạm  Mạnh Hùng  (310) 529-8644

*Bản tin mục vụ: 

Anh Kevin Lê - (310) 644-3206 - Email: btcdmnv@yahoo.com

************************************

Giờ Sinh Hoạt

Thứ Bảy hàng tuần
Từ 01:00 PM đến 08:00 PM

MARIA REGINA CHURCH
mariareginachurch.jpg
2150 W. 135 th Street, Gardena CA 90249

Một ngày là huynh trưởng - Cả đời là huynh trưởng

The Vietnamese Eucharistic Youth Society - Maria Nu Vuong